FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

छैटौ पटक राजस्व सम्बन्धि दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 08/16/2023 - 13:06

राजस्वको दरभाउपत्र स्वीकृतीको सूचना

८०/८१ 08/16/2023 - 13:05

राजस्व सम्बन्धि विभिन्‍न शिर्षकको पाँचौ पटक प्रकाशित सूचना

८०/८१ 08/06/2023 - 11:02

राजस्वको आशय सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 08/06/2023 - 11:02

राजश्‍व सम्बन्धि विभिन्‍न शिर्षकको चौथो पटक प्रकाशित सूचना

०७९/०८० 07/16/2023 - 14:20

राजश्व दरभाउपत्र सम्बन्धी आशयको सूचना

०७९/०८० 07/03/2023 - 12:57

राजस्वको दरभाउपत्र सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

०७९/०८० 06/28/2023 - 13:34

२०८०/८१ का लागि बिभिन्‍न राजस्व सम्बन्धी बिभिन्‍न शिर्षकको सूचना

०७९/०८० 05/31/2023 - 11:26

च्यापकटर सम्बन्धी बोलपत्र आशयको सूचना

०७९/०८० 05/23/2023 - 10:46

ठेक्काको सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना।।।

०७९/०८० 05/12/2023 - 15:31

Pages