FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कृषि बिकास शाखाको बोरिङ्ग खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

७८-७९ 04/04/2022 - 13:02

विभिन्न ठेक्का को आसयको सूचना

७८-७९ 04/03/2022 - 15:02

वडा नं ३ कृषि टहरा कोठा भाडाको दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७८-७९ 03/31/2022 - 12:39

कृषि बिकास शाखाबाट बिभिन्न मेशिन खरिद सम्बन्धी सूचना

७८-७९ 03/31/2022 - 11:45

बिभिन्न टेण्डरको सूचना

७८-७९ 03/21/2022 - 16:51 PDF icon ACFrOgCShKqsw4fg48eXXwzkW2hr3_uShC6DWaBpVLX1HL3GgfhUq9gF1kq-nYH0ucxoxQ4cx2b6yW-NmjdT5Kx0h5G9mj5eHRbg9XSBjrG1xUErAsKX9goEFq3Mufo=.pdf

राजश्व सम्बन्धि ठेक्का को सूचना।।

७८-७९ 03/16/2022 - 10:18 PDF icon ठेक्काको दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचनाCamScanner 03-15-2022 15.56.pdf

सिसी क्यामेरा सम्बन्धी सूचना

७८-७९ 03/13/2022 - 12:36 PDF icon Notice (1).pdf

Drain Bahun Tole

७८-७९ 02/28/2022 - 16:35 PDF icon drain Bahun Tole.pdf

drain IN front of Safe house

७८-७९ 02/28/2022 - 16:35 PDF icon safe house drain.pdf

मवेशी चौपाया हाट सम्बन्धी पाँचौ पटक प्रकाशित सूचना

७८-७९ 02/28/2022 - 10:37

Pages