FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०७९-८० को तेस्रो त्रैमाशिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरु विवरण ०७९/०८० Thursday, March 23, 2023 - 13:46 PDF icon चालु आवको तेश्रो चौमासिक भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही.pdf
मिति २०७९/०७/१ देखि २०७९/०९/३० सम्मको विवरण ०७९/०८० Wednesday, January 25, 2023 - 13:57 PDF icon पन्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि २०७९।०७।०१ देखि २०७९।०९।३० .pdf
आ.व.२०७९-८० मा दोश्रो चौमासिक भत्ता पाउने सेवाग्राहीहरुको बिबरण ०७९/०८० Tuesday, January 3, 2023 - 15:34 PDF icon दोश्रो चौमासिक भत्ता बिबरण.pdf
पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी २०७९/०४/०१ देखि २०७९/०६/३१ सम्मको बिबरण।।। ०७९/०८० Friday, November 4, 2022 - 13:34 PDF icon पञ्जीकरण-तथा-सामाजिक-सुरक्षा-सम्बन्धी-२०७९४१-देखी-२०७९०६३१-सम्मको-विवरण.pdf
२०७९/८० प्रथम चौमासिक सामाजिक सूरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको बिबरण ०७९/०८० Wednesday, October 19, 2022 - 12:10 PDF icon आ-ब-२०७९-८०-प्रथम-त्रैमासिक-सामाजिक-सुरक्षा-भत्ता-प्रप्त-गर्ने-लाभग्राहीहरुको-विवरण.pdf
चौथो त्रैमासिकमा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको बिबरण ७८-७९ Wednesday, July 20, 2022 - 11:40 PDF icon लाभग्राहीहरुको बिबरण.pdf
२०७८/०७९ मा तेश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही बिबरण ७८-७९ Thursday, March 31, 2022 - 12:20
आ व २०७८।७९ को पहिलो त्रैमाशिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिकाो संख्यात्मक विवरण ७८-७९ Monday, November 22, 2021 - 13:08 PDF icon लाभग्राही बिबरण.pdf
वडा बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त बिबरण ७३/७४ Tuesday, March 6, 2018 - 21:56 PDF icon सामाजिक.pdf