FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

राजस्व सम्बन्धि विभिन्‍न शिर्षकको सूचना

८०/८१ 05/07/2024 - 15:21

स्यानेटरी प्याड खरिद सम्बन्धि आषयको सूचना

८०/८१ 05/07/2024 - 12:09

कृषि सम्बन्धि आसयको सूचना

८०/८१ 05/06/2024 - 15:47

ट्रयाक्टर खरिद सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 04/19/2024 - 10:43 PDF icon ट्रयाक्टर सूचना.pdf

स्प्रे ट्याङ्की खरिद सम्बन्धी मुचुल्का

८०/८१ 04/16/2024 - 16:02 PDF icon स्प्रे ट्याङ्की.pdf

च्याप कटर खरिद सम्बन्धी मुचुल्का

८०/८१ 04/16/2024 - 16:01 PDF icon च्याफकटर.pdf

स्यालो ट्युवबेल खरिद सम्बन्धि मुचुल्का

८०/८१ 04/16/2024 - 15:51 PDF icon CamScanner 04-16-2024 15.40 (2).pdf

सवारीसाधन खरिद सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 04/02/2024 - 07:28 PDF icon CamScanner 04-01-2024 15.28.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 03/28/2024 - 16:58

स्यानेटरी प्याडको bid opening मुचुल्का

८०/८१ 03/28/2024 - 14:17 PDF icon CamScanner 03-28-2024 14.13.pdf

Pages