FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना तथा टेण्डर फर्म मकै छोडाउने मेशिन

७७/७८ 06/18/2021 - 11:59 PDF icon सूचना तथा टेण्डर फर्म मकै छोडाउने मेशिन.pdf

पानी तान्ने विधुतिय मोटर सूचना तथा टेण्डर फर्म

७७/७८ 06/18/2021 - 11:59 PDF icon पानी तान्ने विधुतिय मोटर सूचना तथा टेण्डर फर्म.pdf

बर्थिङ्ग सेन्टरका लागि सामाग्री खरिद सम्बन्धी सूचना र बोलपत्र फारम

७७/७८ 06/11/2021 - 14:00 PDF icon बर्थिङ्ग सेन्टर सामाग्री खरिद सूचना.pdf, PDF icon दरभाउ पत्र फारम.pdf

सूचना रद्द गरिएको बारे

७७/७८ 06/10/2021 - 14:53 PDF icon सुचना रध गरिएको बारे.pdf

भेटेरिनरी ल्याब सामाग्री खरिद को लागि बोलपत्र फारम

७७/७८ 06/08/2021 - 17:43 PDF icon ल्याब सामाग्री सम्बन्धी फारम.pdf

भेटेरिनरी ल्याब सामाग्री खरिद सूचना तथा शर्तहरुको संसोधन

७७/७८ 06/08/2021 - 17:35 PDF icon संसोधित ल्याब सामाग्री सम्बन्धी सूचना.pdf

जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/08/2021 - 11:59 PDF icon web सूचना.pdf

औजार उपकरणहरु खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/08/2021 - 11:56 PDF icon सूचना १.pdf

पानी तान्ने मेशिनको सूचना तथा बोलपत्र फारम

७७/७८ 06/03/2021 - 17:35 PDF icon पानी तान्ने मेशिनको सूचना.pdf, PDF icon पानी तान्ने मेशिनको बोलपत्र फारम.pdf

धान काट्ने मेशिनको सूचना तथा बोलपत्र फारम

७७/७८ 06/03/2021 - 17:34 PDF icon बोलपत्र फारम, PDF icon धान काट्ने मेशिनको सूचना

Pages