FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

राजश्व सम्बन्धी बिभिन्न शिर्षकको ठेक्काको दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना

०७९/०८० 01/31/2023 - 12:59

अौषधि खरिद सम्बन्धि आसयको सूचना।।।

०७९/०८० 01/13/2023 - 14:09

मकै खरिदको लागि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

०७९/०८० 01/10/2023 - 12:42 PDF icon मकै दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना.pdf

बाताबरणीय अध्ययनका लागी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

०७९/०८० 01/05/2023 - 11:27 PDF icon NOTICE.pdf

बिभिन्न योजनाहरुको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

०७९/०८० 01/03/2023 - 12:36 PDF icon बिभिन्न योजनाहरुको सूचना.pdf

औषधिको बोलपत्र आव्हानको सूचना

०७९/०८० 12/06/2022 - 10:21 PDF icon औषधिको सूचना.pdf

पुरानो घर टहरा लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना

०७९/०८० 11/22/2022 - 11:08

पुरानो घर टहरा लिलाम सम्बन्धी सूचना

०७९/०८० 11/04/2022 - 12:13

आषयको सूचना

०७९/०८० 10/20/2022 - 10:58

ठेक्का नं ११ E-bidding को मुचुल्का

०७९/०८० 10/20/2022 - 10:57 PDF icon मुचुल्का (2).pdf

Pages