FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

स्प्रेर ट्याङ्की खरिद सम्बन्धी सूचना

०७९/०८० 03/24/2023 - 10:27 PDF icon स्पेयर टंकी (2).pdf

स्यानेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी आसयको सूचना

०७९/०८० 03/20/2023 - 08:08 PDF icon स्यानेटरी प्याड आसय.pdf

राजश्व शाखाबाट प्रकाशित विभिन्न शिर्षकको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

०७९/०८० 02/24/2023 - 11:59

ट्रयाक्टर खरिद सम्बन्धि सूचना

०७९/०८० 02/17/2023 - 14:08 PDF icon सूचना.pdf

विभिन्न ठेक्काको आसयको सूचना

०७९/०८० 02/11/2023 - 07:58 PDF icon बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रCamScanner 02-09-2023 15.39.pdf

Open GYM सम्बन्धी मुचुल्का

०७९/०८० 02/02/2023 - 14:34 PDF icon bid procurement and installation ofGYMCamScanner 02-02-2023 14.22.pdf

बिष्णु चौक ड्रेन वडा नं ८ मुचुल्का

०७९/०८० 02/02/2023 - 14:32 PDF icon bishnuchowk to 8 n wada bidCamScanner 02-02-2023 14.25.pdf

Black Top वडा न‌ ३

०७९/०८० 02/02/2023 - 14:19 PDF icon black top road ward 3.pdf

बारघरे वडा नं ८ ड्रेन सम्बन्धी मुचुल्का

०७९/०८० 02/02/2023 - 14:19 PDF icon ड्रेन वडा नं ८.pdf

स्यानेटरी प्याड सम्बन्धी सूचनाको मुचुल्का

०७९/०८० 02/02/2023 - 14:18 PDF icon स्यानेटरी प्याड.pdf

Pages