FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Muchulka Of Ward office 5

०७९/०८० 09/25/2022 - 16:23

Muchulka of Drain Jangi chowk

०७९/०८० 09/25/2022 - 16:21

E-bidding को संसोधित सूचना

०७९/०८० 09/16/2022 - 13:18 PDF icon संसोधित सूचना भाद्र ३० गते.pdf

E-bidding सम्बन्धी सूचना

०७९/०८० 09/15/2022 - 13:50 PDF icon Suchana_NCB_bhadra30_2079 (1).pdf

दरभाउपत्र स्वीकृतको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना

०७९/०८० 09/15/2022 - 13:34

योजना सम्बन्धी E-bidding को सूचना 2079-5-26

०७९/०८० 09/11/2022 - 11:30 PDF icon योजनाको सूचना २०७९-५-२६.pdf

E-bidding सम्बन्धी सूचना

०७९/०८० 09/09/2022 - 15:28 PDF icon योजनाको सूचना २०७९-५-१६.pdf

दरभाउ पत्र स्वीकृती सम्बन्धी आसयको सूचना

०७९/०८० 09/01/2022 - 14:03

राजश्व सम्बन्धी बिभिन्न शिर्षकको दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना

०७९/०८० 08/24/2022 - 12:28

राजश्व सम्बन्धि बिभिन्न ठेक्काको सूचना

०७९/०८० 08/03/2022 - 16:06

Pages