FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

भेटेरिनरी ल्याब सामाग्री खरिद को लागि बोलपत्र फारम

७७/७८ 06/08/2021 - 17:43 PDF icon ल्याब सामाग्री सम्बन्धी फारम.pdf

भेटेरिनरी ल्याब सामाग्री खरिद सूचना तथा शर्तहरुको संसोधन

७७/७८ 06/08/2021 - 17:35 PDF icon संसोधित ल्याब सामाग्री सम्बन्धी सूचना.pdf

जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/08/2021 - 11:59 PDF icon web सूचना.pdf

औजार उपकरणहरु खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/08/2021 - 11:56 PDF icon सूचना १.pdf

पानी तान्ने मेशिनको सूचना तथा बोलपत्र फारम

७७/७८ 06/03/2021 - 17:35 PDF icon पानी तान्ने मेशिनको सूचना.pdf, PDF icon पानी तान्ने मेशिनको बोलपत्र फारम.pdf

धान काट्ने मेशिनको सूचना तथा बोलपत्र फारम

७७/७८ 06/03/2021 - 17:34 PDF icon बोलपत्र फारम, PDF icon धान काट्ने मेशिनको सूचना

पशु ल्याब सामाग्री खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/02/2021 - 13:25 PDF icon ल्याब सामाग्री सम्बन्धी सूचना.pdf

Notice-Construction of wall in Industrial Area

७७/७८ 06/02/2021 - 11:59 PDF icon Construction of wall in Industrial Area.pdf

Notice-Construction of slab culvert Industrial Area

७७/७८ 06/02/2021 - 11:58 PDF icon Construction of slab culvert Industrial Area.pdf

मकैको यन्त्र खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/01/2021 - 14:52 PDF icon मकैको यन्त्र खरिद सम्बन्धी सूचना

Pages