FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आन्तरिक आयको दरभाउ पत्र सम्बन्धी पुन: प्रकाशित सूचना

७८-७९ 07/16/2021 - 22:07

आन्तरिक आयको दरभाउ पत्र सम्बन्धी आषयको सूचना

७८-७९ 07/16/2021 - 22:06

आन्तरिक राजश्व तर्फको ठेक्का नं २, ३ र १३ को बोलपत्र सम्बन्धि सूचना हाललाई स्थगित गरिएको बारे ।

७७/७८ 07/01/2021 - 14:25

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चतरा मा स्टाफ क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना।।।।

७७/७८ 07/01/2021 - 10:51

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चतरा का लागि औषधि आपुर्ति सम्बन्धी सूचना।।।।

७७/७८ 07/01/2021 - 10:49 PDF icon आ.ब.२०७८ ०७९ को औषधि खरिदका लागि टेन्डर सूचना चतरा PHC.pdf

आन्तरिक राजश्व तर्फको बिभिन्न शिर्षकको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/30/2021 - 12:38 PDF icon ठेक्का सूचना २०७८-०७९.pdf

बर्थिङ्ग सेन्टरका लागि सामाग्री खरिद सम्बन्धी आशयको सूचना

७७/७८ 06/30/2021 - 10:13

ईन्जिनियरिङ्ग सामाग्रीहरुको बोलपत्र खोलिएको मुचुल्का

७७/७८ 06/20/2021 - 14:57 PDF icon Bid Opening muchulka.pdf

सूचना तथा टेण्डर फर्म रिपर+हार्भ्ष्टर

७७/७८ 06/18/2021 - 12:00 PDF icon सूचना तथा टेण्डर फर्म रिपर+हार्भ्ष्टर.pdf

सूचना तथा टेण्डर फर्म मकै छोडाउने मेशिन

७७/७८ 06/18/2021 - 11:59 PDF icon सूचना तथा टेण्डर फर्म मकै छोडाउने मेशिन.pdf

Pages