FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ब्राण्डेड कम्प्युटर खरिद तथा ढुवानी बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना तथा Specification

७७/७८ 11/08/2020 - 11:42 PDF icon Specifiaction, PDF icon सूचना

विभिन्न शिर्षककाे ठेक्काकाे बाेलपत्र सम्बन्धी छैटाैँ पटक प्रकाशित सूचना

७७/७८ 11/06/2020 - 13:02

व्यक्तिगत घटना दर्ताको हस्तलिखित अभिलेखहरु डिजिटाईजेशन गर्न शिलबन्दि दरभाउ पत्रको दाेश्राे पटक प्रकाशित सूचना

७७/७८ 11/05/2020 - 14:28 PDF icon details.pdf, PDF icon notice nepali.pdf

व्यक्तिगत घटना दर्ताको हस्तलिखित अभिलेखहरु डिजिटाईजेशन गर्न शिलबन्दि दरभाउ पत्रको सूचना

७७/७८ 10/20/2020 - 13:02 PDF icon Digitization biding document Barahachhetra.pdf, PDF icon Digitization notice.pdf

राजस्व सम्बन्धी बिभिन्न ठेक्का को सूचना २०७७-०७८

७७/७८ 09/20/2020 - 11:13 PDF icon कर सम्बन्धी ठेक्का को सूचना 2077-078.pdf

राजस्व सम्बन्धी बिभिन्न ठेक्का को सूचना २०७७-०४-०५

७७/७८ 07/20/2020 - 14:11 PDF icon राजस्व सम्बन्धी सूचना.pdf

Sanitery pad को आसय सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 06/29/2020 - 00:02

बिभिन्न शिर्षक ठेक्काको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 06/21/2020 - 15:54 PDF icon बिभिन्न ठेक्का को सुचना.pdf, PDF icon राजस्व.pdf

स्यानेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 05/29/2020 - 12:06 PDF icon स्यानेटरी सम्बन्धी सूचना.pdf

दरभाऊ सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 05/28/2020 - 13:12 PDF icon सूचना.pdf

Pages