FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ब्याक हो लोडर, पिक अप, जेनेरेटर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 10/14/2018 - 12:36

औषधि खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 10/14/2018 - 12:35

पुरानो काठको पुल शिलबन्दी दरभाउ पत्रद्वारा लिलाम बिक्रीको सूचना

७५/७६ 10/14/2018 - 12:33

ठेक्का बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना,२०७५-०६-०८ मा प्रकाशित

७५/७६ 09/25/2018 - 16:03 PDF icon ठेक्का बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना.PDF

नर्बदा निर्माण सेवा ठेक्का रद्द सम्बन्धमा

७५/७६ 09/07/2018 - 13:58 PDF icon ठेक्का रद्द सम्बन्धमा.PDF

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 08/20/2018 - 12:57

दोश्रो पटक प्रकाशित बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 08/13/2018 - 14:42 PDF icon ठेक्काको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकासित सूचना.PDF

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 08/12/2018 - 16:28

ठेक्काको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 08/02/2018 - 12:27 PDF icon ठेक्काको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना.PDF

तेश्रो पटकको ठेक्काको बोलपत्रको सूचना

७४/७५ 07/25/2018 - 15:47 PDF icon तेश्रो पटकको ठेक्काको बोलपत्रको सूचना.PDF

Pages