FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ह्युम पाईप खरिद सम्बन्धि १५ दिने सूचना

७५/७६ 06/06/2019 - 13:13

दमकल खरिदका लागि आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 05/29/2019 - 20:20

बहुबर्षिय योजना अनुरुप बोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 05/21/2019 - 12:14

दमकल खरीद सम्बन्धी ७(सात) दिने सूचना

७५/७६ 05/13/2019 - 13:50 PDF icon दमकल.pdf

ठेक्काको बोलपत्रको सूचना

७५/७६ 04/07/2019 - 10:53 PDF icon ठेक्का को सूचना.PDF

मिती २०७५/१२/०७ गते बाट लागू हुने गरी

७५/७६ 03/20/2019 - 12:55

बोलपत्र सूचना संसोधन गरिएको सूचना.... ठेक्का नं ०६/०७५/०७६

७५/७६ 03/11/2019 - 13:23

प्रथम पटक बिभिन्न ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्रको सूचना-२०७५/२०७६

७५/७६ 02/13/2019 - 11:15 PDF icon प्रथम पटक बिभिन्न ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्रको सूचना-२०७५-२०७६.PDF

बिज्ञापन कर सम्बन्धि दरभाउ पत्रको ७ दिने सूचना

७५/७६ 01/21/2019 - 15:47

खोला को ठेक्का को सूचना-२०७५

७५/७६ 10/15/2018 - 11:39

Pages