FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ०७९/०८० 04/23/2023 - 12:01 PDF icon स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
स्थानिय तह स्वमंसेवक शिक्षक परिचालन कार्यविधि, २०७८ ०७९/०८० 04/23/2023 - 12:01 PDF icon स्थानिय तह स्वमंसेवक शिक्षक परिचालन कार्यविधि, २०७८.pdf
सुलभ कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ०७९/०८० 04/23/2023 - 12:00 PDF icon सुलभ कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ ०७९/०८० 04/23/2023 - 12:00 PDF icon बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यविधि २०७९ ०७९/०८० 04/23/2023 - 11:59 PDF icon बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यविधि २०७९.pdf
बराहक्षेत्र नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०७९ ०७९/०८० 04/23/2023 - 11:58 PDF icon बराहक्षेत्र नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०७९.pdf
बराहक्षेत्र नगरपालिकाको सामाजिक परीक्षण कार्यविधि २०७९ ०७९/०८० 04/23/2023 - 11:58 PDF icon बराहक्षेत्र नगरपालिकाको सामाजिक परीक्षण कार्यविधि २०७९.pdf
बराहक्षेत्र नगरपालिकाको प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ ०७९/०८० 04/23/2023 - 11:52 PDF icon बराहक्षेत्र नगरपालिकाको प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९.pdf
बराहक्षेत्र नगरपालिकाको प्रसुती सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ०७९/०८० 04/23/2023 - 11:51 PDF icon बराहक्षेत्र नगरपालिकाको प्रसुती सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
बराहक्षेत्र नगरपालिका तीन पाङ्‍ग्रे ई-रिक्शा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ०७९/०८० 04/23/2023 - 11:50 PDF icon बराहक्षेत्र नगरपालिका तीन पाङ्‍ग्रे ई-रिक्शा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf

Pages