FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

स्पेयर ट्याङ्की खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

७८-७९ 12/25/2021 - 09:13 PDF icon सूचना स्पेयर ट्याङ्की.pdf

कृषि शाखाको शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना

७८-७९ 12/15/2021 - 11:12 PDF icon सूचना कृषि.pdf

औषधी खरिदका लागी आसयको सूचना तथा E-BID मुचुल्का

७८-७९ 12/04/2021 - 22:59

बिभिन्न सडकको निर्माण सम्बन्धी E-bidding को सूचना

७८-७९ 11/29/2021 - 11:59 PDF icon Suchana - Copy.pdf

ठेक्का नं ३१ को आषयको सूचना

७८-७९ 11/17/2021 - 12:20

ठेक्का नं ३१ को मुचुल्का

७८-७९ 11/16/2021 - 10:45 PDF icon ठेक्का न‌ं ३१ को मुचुल्का.PDF

ठेक्का नं ३१ प्रकाशपुर बिधालय निर्माण सम्बन्धी आषयको सूचना

७८-७९ 11/12/2021 - 11:42 PDF icon School आसय पत्र.pdf

ठेक्का न‌ं ३१ को मुचुल्का

७८-७९ 11/12/2021 - 11:35 PDF icon ठेक्का न‌ं ३१ को मुचुल्का.PDF

ठेङ्का न__ ४२ ४३ ४४ आसय पत्र

७८-७९ 11/08/2021 - 11:59 PDF icon ठेङ्का न__ ४२ ४३ ४४ आसय पत्र टिप्पणी र अाशय.pdf

ठेक्का नं ४२, ठेक्का नं ४३ र ठेक्का नं ४४ को मुचुल्का

७८-७९ 11/08/2021 - 11:16 PDF icon मुचुल्का.pdf

Pages