FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सि सि टिभी जडान कार्यको लागि आशयको सूचना

दस्तावेज: 

च्यापकटर खरिद सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना

१५ शैय्याको अस्पताल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

बाघ खोला को पुनः सूचना।।।

CCTV क्यामेरा दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages