FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

औजार उपकरणहरु खरिद सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

पानी तान्ने मेशिनको सूचना तथा बोलपत्र फारम

धान काट्ने मेशिनको सूचना तथा बोलपत्र फारम

पशु ल्याब सामाग्री खरिद सम्बन्धी सूचना

Notice-Construction of wall in Industrial Area

Pages