FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

भेटेरिनरी ल्याब सामाग्री खरिद सूचना तथा शर्तहरुको संसोधन

जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

औजार उपकरणहरु खरिद सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

पानी तान्ने मेशिनको सूचना तथा बोलपत्र फारम

धान काट्ने मेशिनको सूचना तथा बोलपत्र फारम

Pages