FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ईन्जिनियरिङ्ग सामाग्रीहरुको बोलपत्र खोलिएको मुचुल्का

दस्तावेज: 

सूचना तथा टेण्डर फर्म रिपर+हार्भ्ष्टर

सूचना तथा टेण्डर फर्म मकै छोडाउने मेशिन

पानी तान्ने विधुतिय मोटर सूचना तथा टेण्डर फर्म

बर्थिङ्ग सेन्टरका लागि सामाग्री खरिद सम्बन्धी सूचना र बोलपत्र फारम

Pages