FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

१५ शैया अस्पतालको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

ठेक्का आसय तथा ठेक्का रद्द गरिएको सूचना

compound wall निर्माण सम्बन्धी E-bidding काे सूचना

दस्तावेज: 

बिभिन्न ठेक्का काे सूचना

बिभिन्न ठेक्काको सूचना

Pages