FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बिभिन्न सडक कालो पत्रे गर्ने E-bidding सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

जाग्रित चाैक देखि साेमबारे जाने सडक कालाे पत्रे गर्ने सम्बन्धी E-bidding काे सूचना

दस्तावेज: 

बिभिन्न सडक निर्माण काे E-bidding सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

योजनाको बिभिन्न ठेक्का सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

वडा नं ११ मवेशी चौपाया हाट को बार्षिक ठेक्का सम्बन्धी सूचना

Pages