FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पशु सेवा शाखाबाट बोयर बोका खरिद सम्बन्धि सूचना

बिभिन्न ठेक्का काे आषय सम्बन्धि सूचना (ठे.नं. ३७,३८ र ३९)

१५ शैय्या अस्पतालको आषय सम्बन्धि सूचना

Construction of Water supply ward 1 and Business shutter ward 11

दस्तावेज: 

15 bed financial statement Noice

दस्तावेज: 

Pages