FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

स्पेयर ट्याङ्की खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

कृषि शाखाको शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना

दस्तावेज: 

औषधी खरिदका लागी आसयको सूचना तथा E-BID मुचुल्का

बिभिन्न सडकको निर्माण सम्बन्धी E-bidding को सूचना

दस्तावेज: 

ठेक्का नं ३१ को आषयको सूचना

Pages