FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र सूचना संसोधन गरिएको सूचना.... ठेक्का नं ०६/०७५/०७६

प्रथम पटक बिभिन्न ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्रको सूचना-२०७५/२०७६

बिज्ञापन कर सम्बन्धि दरभाउ पत्रको ७ दिने सूचना

खोला को ठेक्का को सूचना-२०७५

ब्याक हो लोडर, पिक अप, जेनेरेटर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना

Pages