FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

राजश्व सम्बन्धी बिभिन्न शिर्षकको ठेक्काको दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना

अौषधि खरिद सम्बन्धि आसयको सूचना।।।

मकै खरिदको लागि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

बाताबरणीय अध्ययनका लागी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: 

बिभिन्न योजनाहरुको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

Pages