FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

स्प्रे ट्याङ्की खरिद सम्बन्धी मुचुल्का

च्याप कटर खरिद सम्बन्धी मुचुल्का

दस्तावेज: 

स्यालो ट्युवबेल खरिद सम्बन्धि मुचुल्का

दस्तावेज: 

सवारीसाधन खरिद सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Pages