FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

राजस्व सम्बन्धि विभिन्न शिर्षक को ठेक्का सम्बन्धि सूचना

राजस्वको दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

बिभिन्‍न योजनाको ठेक्का सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

विभिन्‍न शिर्षकको दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

५०% प्रतिशतमा रेफ्री वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages