FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ट्रयाक्टर खरिदको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

ट्रयाक्टर तथा शव वाहनको सूचना तथा specification

दस्तावेज: 

रोजगार संयोजक आवेदन सूचना, आवेदन फारम, पाठ्यक्रम

बोलपत्र आशयको सूचना

Pages