FAQs Complain Problems

०७९/०८०

१ पहिलो कार्यपालिका बैठक २०७९-२-११

चतरा अस्पतालमा करार कर्मचारी राख्ने सम्बन्धी सूचना

राजश्व सम्बन्धी बिभिन्न ठेक्काको आशयको सूचना

चतरा अस्पतालमा औषधी खरिद सम्बन्धी सूचना

Pages