FAQs Complain Problems

०७९/०८०

रोजगार संयोजकको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना

रोजगार संयोजकको योग्यताको प्रारम्भिक सूचि प्रकाशन सम्बन्धमा

रोजगार संयोजकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धमा

ल्याब असिस्टेन्टको लिखित परिक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ताको मिति सम्बन्धी सूचना

रोजगार सहायकको लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना

Pages