FAQs Complain Problems

०७९/०८०

रोजगार संयोजक को अन्तिम योग्यताक्रमको सुचि प्रकाशन सम्बन्धमा

रोजगार सहायक (सहायक पाँचौ) परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

रोजगार सहायक (सहायक पाँचौ) को अन्तिम योग्यताक्रम सूचि प्रकाशन सम्बन्धमा ।

ल्याब असिस्टेन्ट को अन्तिम परिक्षाको नतिजा सूचना

दरभाउ पत्र स्वीकृती सम्बन्धी आसयको सूचना

Pages