FAQs Complain Problems

७७/७८

छुटफुट रहने अन्तवार्ता सम्बन्धी सूचना

आन्तरिक राजश्व तर्फको ठेक्का नं २, ३ र १३ को बोलपत्र सम्बन्धि सूचना हाललाई स्थगित गरिएको बारे ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चतरा मा स्टाफ क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना।।।।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चतरा का लागि औषधि आपुर्ति सम्बन्धी सूचना।।।।

Pages