FAQs Complain Problems

०७९/०८०

बराहक्षेत्र नगरपालिकाको निर्माण सामाग्री तथा ज्याला सम्बन्धी दररेट २०७९-८०

बराहक्षेत्र नगरपालिकाको परिवर्तित खाता नम्बरहरु

राजश्व सम्बन्धी बिभिन्न शिर्षकको ठेक्काको दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना

अपङ्गता सहजकर्ताको अन्तवार्ता मिति तोकिएको सम्बन्धमा

Pages