FAQs Complain Problems

०७९/०८०

स्यानेटरी प्याड सम्बन्धी सूचनाको मुचुल्का

ह्युम पाईप खरिद सम्बन्धी मुचुल्का

दस्तावेज: 

बराहक्षेत्र नगरपालिकाको निर्माण सामाग्री तथा ज्याला सम्बन्धी दररेट २०७९-८०

बराहक्षेत्र नगरपालिकाको परिवर्तित खाता नम्बरहरु

Pages