FAQs Complain Problems

७५/७६

खोला को ठेक्का को सूचना-२०७५

ब्याक हो लोडर, पिक अप, जेनेरेटर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना

औषधि खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना

पुरानो काठको पुल शिलबन्दी दरभाउ पत्रद्वारा लिलाम बिक्रीको सूचना

नगर भित्र रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक बिद्यालय हरुको लागि लेखा परिक्षण गराउने सम्बन्धि सूचना

Pages