बराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

तपाईलाई यो पेज कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
52% (54 votes)
राम्रो
15% (16 votes)
ठीकै
33% (34 votes)
Total votes: 104