बराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

तपाईलाई यो पेज कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
52% (72 votes)
राम्रो
15% (21 votes)
ठीकै
33% (46 votes)
Total votes: 139