वराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

 

 

 

 

 

तपाईलाई यो पेज कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
51% (116 votes)
राम्रो
18% (41 votes)
ठीकै
31% (70 votes)
Total votes: 227