वराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

 

 

 

 

 

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राजेश प्रसाद पोखरेल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ९८५२०८४१११
डिल्लीराम अधिकारी उप-सचिब शिक्षा शाखा प्रमुख adilliram2012@gmail.com ९८५२०५४६११
मनु कुमार सुब्बा लिम्बू नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५२०८४१११
वीरेन्द्र यादव लेखा अधिकृत आ. प्र. शाखा प्रमुख 9865996285
उमेश मेहेता स्वा. का. संयोजक स्वास्थ्य शाखा ९८१९९६४०३२
अरुण कुमार मेहता कार्यक्रम अधिकृत सा.बि.शाखा प्रमुख ९८४२०५५१०६
ई.पुकार पोखरेल सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत/सुचना अधिकारी सूचना प्रबिधि शाखा/ सूचना अधिकारी ito.barahamun18@gmail.com ९८४२२२४३१६
नबिन खनाल इन्जिनियर (CIVIL) प्राबिधिक शाखा ९८४२०८३८३२
राम ढकाल शाखा अधिकृत योजना शाखा प्रमुख ९८४२३०७५७९
मनोरथ पोखरेल ना.सु वडा नं ७ सचिब ९८६८५५२३९५
हरि बहादुर खत्री प्राबिधिक सहायक कृषि विकाश शाखा प्रमुख
लक्ष्मण पौड्याल ना.सु वडा नं १ सचिब ९८४२०८२२६७
गोपाल प्रसाद शर्मा ना.सु वडा नं २ सचिब ९८४२१६९२२९
संगीता चौधरी ना.सु वडा सचिव- ३ ९८४२४६०२२५
शिब ना. मण्डल सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४२०३८९४७
पुण्य प्रसाद ढुङ्गेल सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४२५०१२२१
राम ना चौधरी कम्प्युटर अपरेटर (ना.सु.) लेखा शाखा ramjhakan6@gmail.com ९८५२०५७२८३
गौरी राय खरिदार वडा सचिव- ११ ९८४२१८०५३३
निलम कुमार कार्की खरिदार वडा सचिव- ५ ९८५२०४८०८१
रेखा कार्की ना.सु सहकारी शाखा ९८४९१९११९८
पवित्रा निरौला कम्प्युटर अपरेटर स्वकिय सचिव pabitraniroula25@gmail.com ९८४२१२३४४९
दुर्गा बहादुर बस्नेत कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा durgabasnet1@gmail.com ९८४२१११०३८
कुलबहादुर कटुवाल अमिन घर नक्शा शाखा ९८४२०९७३४२
बलराम बिस्ट अमिन घर नक्शा शाखा ९८४५३११२१४
कोकिला दर्लामी कृषि प्राबिधिक कृषि विकास शाखा ९८०७३८१३९२
सन्दिप साह मुखिया सामाजिक शाखा ९८५२०४१२९०
लक्ष्मण साह कार्यालय सहयोगी ९८६२०३६२२५
हरि श्रेष्ठ सवारी चालक ९८४२१४४३८९
कुमार श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी ९८०७३७२९५१.
भगत नारायण धामी सवारी चालक ९८०७०३९३३०
काजीराम नेपाल कार्यालय सहयोगी ९८६२३३१६२३
खेम बा. कटुवाल कार्यालय सहयोगी ९८२५३३८२१७
पंकज वाग्ले कार्यालय सहयोगी ९८५२०८०८८८