वराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

 

 

 

 

 

सडक स्तरोन्नती सम्बन्धी आसयको सूचना

आर्थिक वर्ष: