वराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

 

 

 

 

 

फडिन्द्र प्रसाद भट्टराई

फोन: 
९८५२०६६५३३
Section: 
वार्ड कार्यालय