बराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

ट्रयाक्टर चालक तथा सरसफाइ कर्मचारी को परिक्षाको मिति

आर्थिक वर्ष: