बराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

प्रयोगात्मक तथा अन्तवार्ता परिक्षाको मिति प्रकाशन (नगर प्रहरी कमाण्डर)

आर्थिक वर्ष: